Αναστάσιος Σπανίδης

διευθύνων σύμβουλος της GenerationY.