Δημήτρης Γιαννακόπουλος

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vianex