Δημήτρης Καφόρος

διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ