Ιουλία Τσέτη

πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου επιχειρήσεων (ΟΦΕΤ) – Unipharma, Intermed.