Κριμίζης Τσατσούλης Χρήστος

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της  Alchimica