Μιχάλης Βελιβασάκης

εκ των ιδιοκτητών της Candia Strom