Σπύρος Κτενάς

Εκδότης στην εταιρεία New Times

O Σπύρος Α. Κτενάς γεννήθηκε στην Λευκάδα το 1960. Αποφοίτησε από τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Εργάστηκε σε ελληνικές εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Δημιούργησε την εταιρεία Stat Bank. Στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία Travel Times Publishing που μετονομάστηκε σε New Times Publishing. Η εταιρεία εκδίδει την εφημερίδα NEW TIMES, λειτουργεί το διαδικτυακό κανάλι  TIMETV και την ιστοσελίδα www.newtimes.gr ενώ διαθέτει την τράπεζα επιχειρηματικών πληροφοριών  New Times List, όπου εμπεριέχονται στοιχεία για 20.000 εν Ελλάδι επιχειρήσεις. H  New Times Publishing διοργανώνει κάθε χρόνο τις ετήσιες εκδηλώσεις επιχειρηματικής αριστείας μεταξύ των οποίων και οι  Diamonds of the Greek Economy, Salus Awards, Export Leaders και  Treasures of Greek Tourism.  Η New Times Publishing δημιουργεί το σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο New Times Society ενώ έχει θέσει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα  New Times Works για την διοργάνωση web forums.

Events Joined