Στέλιος Σκαρίμπας

Στέλιος Σκαρίμπας, διευθύνων σύμβουλος της Elvida Foods