Κωνσταντίνος Κούτσας

Ο κ. Κωνσταντίνος Κούτσας, Γενικός Διευθυντής της Σ. Μεντεκίδης Α.Ε.

Events Joined